X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

                                                                                                                    

داخل شاخه Yahoo!\Messenger\skins یک شاخه با نام مورد نظر خود بسازید و در آن برای بخشهای مختلف یاهو مسینجر تصاویری را قرار دهید.
برای ایجاد این تصاویر در برنامه
Paint ویندوز ابتدا شکل مورد نظر را طراحی کنید و از منو File گزینه Save as را انتخاب کنید و در قسمت Save as type گزینه 256 Color Bitmap را انتخاب کنید و با نامی که خواهم گفت آن را ذخیره کنید. در این تصاویر برای نقاط شفاف میتوانید از رنگ بنفش (#FF00FF) استفاده کنید.


برای حالت
Online کاربران: سایز: عرض و ارتفاع 16 پیکسل. نام: online_user.bmp برای حالت Offline کاربران: سایز: عرض و ارتفاع 16 پیکسل. نام: offline_user.bmp برای حالت Busy کاربران: سایز: عرض و ارتفاع 16 پیکسل. نام: busy_user.bmp برای حالت idle کاربران: سایز: عرض و ارتفاع 16 پیکسل. نام: idle_user.bmp برای دکمه Add: سایز: عرض 48 و ارتفاع 28 پیکسل. نام: add.bmp برای دکمه Call: سایز: عرض 48 و ارتفاع 28 پیکسل. نام: call.bmp برای دکمه chat: سایز: عرض 48 و ارتفاع 28 پیکسل. نام: chat.bmp برای دکمه message: سایز: عرض 48 و ارتفاع 28 پیکسل. نام: message.bmp برای پس زمینه: سایز: عرض و ارتفاع 240 پیکسل. نام: background.bmp برای استفاده از تمها از لیست Current Theme در منو Login>Preferences>Appearance استفاده کنید.